C prof 202mm + 1 eg pour Nord BOLERO 1 XNO ( EAN : 3700222309956 )